Портал за електронни услуги "Максим". Информационен посредник.
Изтегли приложението
"Максим: поръчка на такси"