Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

1 Central Kenconowungu St., Karangayu, Semarang Bar. District, Semarang, Central Java, 50142

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Mufti Arindra

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo