Cài đăt ứng dụng Taxsee Driver trên iOS


Hàng trăm ngàn tài xế ở 16 quốc gia kiếm thu nhập từ Taxsee Driver. Tham gia ngay!


  1. Tải ứng dụng.
    Khi bạn lần đầu tiên khởi động, thiết bị sẽ thông báo cho bạn rằng nhà phát triển không xác định. Do đó, để sử dụng được ứng dụng, hãy thiết lập niềm tin.
  2. Hãy chọn "Cài đặt" > «Chính» > «Profile» hoặc «Quản lý thiết bị».
  3. Hãy chọn nhà phát triển Technologiya dưới tiêu đề "Chương trình doanh nghiệp" và xác nhận sự tin tưởng.

Hãy khởi động ứng dụng, thực hiện các cuốc xe và nhận thu nhập ngày từ hôm nay.