Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

104B Dr. Saharjo St., Menteng Atas, Setiabudi, 12960, South Jakarta

Số điện thoại

(021) 39 700 226

Email

jakarta@taximaxim.com

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Dirhamsyah

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo