Hãy tính xem bạn sẽ kiếm được bao nhiêu với công việc chạy xe

Hạng xe ô tô
Nhiên liệu
5.362.815 Rp mỗi tháng trừ cước phí và tiền nhiên liệu đã dùng
24 số lượng cuốc xe ước tính mỗi ngày