เรียกแท็กซี่

แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถ "Maxim"

บริการที่มีคุณภาพ

มีอะไรอยากบอกหรือไม่?

สำนักงาน

ที่อยู่สำนักงาน

General Ahmad Yani St., Jeppee, Tanete Riattang Bar. District, Bone Regency, South Sulawesi, 92712

เวลาทำการ

จ. - ศ.: ตั้งแต่ 9:00 ถึง 18:00

ชื่อผู้ติดต่อ

Ahyar Riadi

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายโฆษณา