Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

70B Ahmad Yani St., Mangunharjo, Mayangan District, Probolinggo, East Java, 67217

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Kurniawan Imam

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo