Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

17-21 Barito St., Kauman, Kepanjenkidul District, Biltar, East Java

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Yursalayya Anindaya Putri

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo