Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Dr. Setiabudi St., Mudal lor, Karanganom, North Klaten District, Klaten Regency, Central Java, 57431

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Septyantono Muhammad Dwi

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo