Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

77 Dr. Muhammad Hasan St., Batoh, Lueng Bata District, Banda Aceh, Aceh, 23245

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Ketaren Suhendri

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo