Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

2182 K Residen Abdul Rozak St., 2 Ilir, East Ilir 2 District, Palembang, South Sumatra, 30163

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Alexanderyansyah

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo