Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Peta St., Perum Mentari Batara Block Ruko A11, Kahuripan, Tawang District, Tasikmalaya Regency, West Java, 46115

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Harry Purwanto

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo