Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

RT/RW 01 Sarundayang St., Girian Permai Ling I, Girian District, Bitung, North Sulavesi, 95511

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T7.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Kasim Nanang

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo