Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

12A Kelakap 7/Ratu Sima St., Simpang Tetap Darul Ikhsan, West Dumai District, Dumai, 28826

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Saputra Hendra

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo