Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

61-89 Surodinawan St., Mergelo, Surodinawan, Prajurit Kulon District, Mojokerto, East Java, 61328

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T5.: từ 8:00 đến 16:00

T7. - CN.: từ 8:00 đến 16:00

Người liên hệ

Widiarto

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo