Пресметнете, колко ще печелите като водач

Клас на автомобила
Гориво
4 272 614Rp за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
24 примерно количество поръчки на ден