คำนวณรายได้จากการขับรถแท็กซี่

คลาสยานพาหนะ
น้ำมัน
Rp 4,272,614 ต่อเดือนไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าน้ำมัน
24 จำนวนออเดอร์โดยประมาณต่อวัน